• 3465969341_25776f7129_o
  • Int Szkola dla Rodz i Wych
  • 3465969341_25776f7129_o
  • Int Szkola dla Rodz i Wych

Internetowa Szkoła dla Rodziców

Edycja 2 - START 13 listopada 2016 r. g. 19.00

299.00 PLN

Internetowa Szkoła dla Rodziców to oparty na założeniach tradycyjnej Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, trwający 10 tygodni Program Zmiany Przekonań dotyczących wychowania. Prowadzony jest metodą dokańczania zdań i będzie wymagał od uczestnika 10 minut rano, aby dopisać zgodne z jego przemyśleniami zakończenia. Jak w tradycyjne Szkole dla Rodziców w każdym tygodniu będzie szereg ćwiczeń poprawiających relację rodzic - dziecko. Wszystko dobrane jest tak, aby uczestnik kursu zapoznał się ze sposobami zrozumienia i współpracy z dzieckiem prezentowanymi przez Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Będziemy pracować, aby nauczyć się mówić językiem empatii, poznać alternatywy dla karania, umieć zachęcać do współpracy, wspierać, a także wyznaczać dziecku jasne, służące jego bezpieczeństwu granice.

Tematyka i kolejność oparta jest o założenia Szkoły dla Rodziców.

Tydzień 1 – granice, czyli dawanie poczucia bezpieczeństwa
Tydzień 2 – rozpoznawanie i nazywanie uczuć
Tydzień 3 - radzenie sobie przez dziecko z uczuciami i akceptacja uczuć
Tydzień 4 – zachęcanie do współpracy
Tydzień 5 – zachęcanie do samodzielności
Tydzień 6 – naturalna konsekwencja zamiast karania
Tydzień 7 – pochwały, które budują wysokie poczucie własnej wartości dziecka
Tydzień 8 – uwalnianie od grania ról
Tydzień 9 – rozwiązywanie konfliktów
Tydzień 10 – rodzic kochający i stanowczy.

Program wymaga od uczestników:
- konta na Facebooku
- 10 minut rano i wieczorem
- notesu bądź przeznaczonego dla Programu pliku na komputerze.

Uczestnik dostaje od autorki i realizatorki Programu:
- 4-6 specjalnie dobranych zdań na każdy tydzień (w sumie 40-60 zdań)
- 1 zdanie na weekend, służące wyciąganiu wniosków
- zestaw ćwiczeń na każdy tydzień
- bycie cały czas na bieżące, dzięki temu, że program odbywa sie w specjalnie utworzonej grupie na Facebook’u,
- gwarancję fachowej wiedzy z zakresu Szkoły dla Rodziców i szeroko rozumianego parentingu
- możliwość wymiany poglądów z innymi uczestnikami Szkoły
- dodatkowe niespodzianki: publikację tekstów, sentencji związanych z tematyką Szkoły.

Szczególną zaletą Programu jest to, że poza tradycyjnie podawaną wiedzą o sposobach wychowania propagowanych przez Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, metoda dokańczania zdań pozwala przepracować i ugruntować wewnętrzne przekonania, co sprawi, że efekt 10 tygodniowej nauki zostanie utrwalony.

Start 16 października 2016 o godzinie 19.00 - TRWAJĄ ZAPISY.