• konsultacja
  • jesli
  • cytat ze j sakowskiej
  • konsultacja
  • jesli
  • cytat ze j sakowskiej

Indywidualna konsultacja parentingowa

Po wcześniejszym umówieniu terminu konsultacji

149.00 PLN

Indywidualna konsultacja parentingowa to rozmowa (60 minut), podczas której jako rodzic masz szansę z moją pomocą spojrzeć na zachowanie dziecka z dalszej perspektywy, zastanowić się nad przyczynami danej sytuacji i zapoznać się z formami komunikacji, które ułatwią porozumienie w Waszej rodzinie.
Wplatam w tę rozmowę elementy coachingu i troskę o równoprawne zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie poczucia własnej wartości wszystkich członków rodziny.

Konsultuję głownie przez Messenger'a i Skype'a.