• 215-pewnosc-siebie
  • pww
  • rekomendacja Konsultacja PPWW
  • 215-pewnosc-siebie
  • pww
  • rekomendacja Konsultacja PPWW

Konsultacja Podnosząca Poczucie Własnej Wartości

Zalecany zakup po telefonicznym bądź mailowym umówieniu terminu.

700.00 PLN

Konsultacja Podnosząca Poczucie Własnej Wartości to trwające 3 godziny (180 minut) indywidualne spotkanie, mające na celu trwałe podniesienie poczucia własnej wartości.

Spotkanie przebiega według autorskiej metody opracowanej przez prowadzącą spotkanie trenerkę mgr Joannę Hudy. Metoda jest połączeniem kilku znanych metodologii:
- Porozumienia bez Przemocy
- Koncepcji Podnoszenia Poczucia Własnej Wartości Nathaniela Brandena
- Spojrzenia na Asertywność i Empatię Brene Brown
- Elementów Metody Ustawień Systemowych.
Klient/ka po takim spotkaniu uzyskuje trwałe przekonanie o swojej unikalnej wartości, kompletności i jest w stanie samodzielnie radzić sobie w życiu bez stawiania roszczeń wobec rodziców uważanych często za toksycznych. Radzi sobie z uczuciami, identyfikuje stresory, dba o zaspokajanie swoich potrzeb emocjonalnych i innych, staje się skuteczną osobą, potrafiącą stawiać sobie cele, korzystać ze swoich wewnętrznych zasobów, aby je realizować i finalizować je. Wchodzi w relacje z pozycji równego partnera, dba o swoje granice. Metoda ta bowiem porządkuje i ustawia na nowo.

Każdy klient dostaje podsumowanie takiego spotkania z szczegółowym zapisem kluczowych wytycznych metody. Uprawniony jest również do trzech piętnastominutowych konsultacji w ramach wsparcia po konsultacji głównej.

Opis, jak doszłam do tej metody na blogu w teście "Chcesz na Stałe Podnieść Poczucie Własnej Wartości?"